Regulamin Spa Bylinowa od 01.08.2017r

 • Na umówiony zabieg w Spa Bylinowa należy przybyć minimum 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia.
 • W przypadku spóźnienia na umówiony termin, Spa Bylinowa zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabiegu.
 • W przypadku zamiaru odwołania lub zmiany terminu zabiegu, prosimy o wcześniejsze poinformowanie Recepcji Spa.
 • Jeżeli klient posiada jakieś przeciwwskazania zdrowotne t.j. ciąża, choroba, trwające leczenie, niedawno odbyty zabieg medyczny jest zobowiązany poinformować o tym Recepcję Spa oraz osobę wykonującą zabieg przed rozpoczęciem zabiegu.
 • Goście Spa ze schorzeniami tj: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Spa.
 • Zakupienie danej usługi jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z tej usługi oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem Spa Bylinowa i akceptuje jego warunki.
 • Osoby, których stan wskazuje na spożycie używek między innymi alkoholu lub narkotyków oraz osoby z chorobami zakaźnymi, wysypkami, otwartymi ranami nie mogą korzystać z zabiegów SPA.
 • Spa Bylinowa nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię i inne kosztowności klientów wniesione na teren Spa.
 • Na terenie Spa Bylinowa zabronione jest:
  1. - palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych.
  2. - wnoszenie żywności i alkoholu ( w przypadku zabiegów grupowych istnieje możliwość -skorzystania z odpłatnego cateringu zamówionego przez Spa Bylinowa)
  3. - używanie telefonów komórkowych w strefie relaksu i gabinetach (poszanowanie strefy ciszy)
  4. - głośne i niestosowne zachowanie wpływające w jakikolwiek sposób na dyskomfort innych gości.
 • Spa Bylinowa zastrzega sobie możliwość organizacji ofert promocyjnych na wykonywanie niektórych zabiegów, których warunki oraz czas trwania oferty określone są w regulaminach ofert promocyjnych na stronie internetowej.
 • Spa Bylinowa zastrzega sobie możliwość sprzedaży ofert promocyjnych jako voucher z datą ważności do wykorzystania do końca trwania promocji. Nie zrealizowanie vouchera w czasie trwania promocji oznacza jego nieważność.
 • Spa Bylinowa zastrzega sobie możliwość sprzedaży bonów upominkowych, których ważność wynośni trzy meisiące od dnia zakupu, nie zrealizowanie zakupionego bonu w czasie trzech miesięcy od jego zakupu oznacza jego nieważność.
 • Oferty promocyjne Spa Bylinowa nie łączą się z bonami upominkowymi.
 • Spa Bylinowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie stosowania się do powyższego Regulaminu.